Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất năm 2021

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên, loại hình doanh nghiệp, trụ sở, người đại diện, vốn điều lệ… thì cần phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Vậy các trường hợp cần phải nộp hồ sơ thay đổi kinh doanh được pháp luật quy định cụ thể như thế nào? Hồ sơ và thủ tục đăng ký thay đổi kinh doanh ra sao? Chi phí thay đổi đăng ký kinh doanh hết bao nhiêu? Mời các bạn cùng giải đáp qua bài viết dưới đây của BHB Nam Việt.

thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Các trường hợp cần phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thay đổi các thông tin trong giấy đăng ký kinh doanh. Dưới đây là các trường hợp cần phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh lên sở kế hoạch và đầu tư gồm:

– Thay đổi tên công ty, bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt.

– Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty như thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty.

– Thay đổi trụ sở chính của công ty.

– Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty.

– Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty.

– Thay đổi vốn điều lệ công ty, bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty.

– Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty.

– Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài.

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật).

– Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).

– Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế; tài khoản ngân hàng, phương pháp tính thuế,…

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Để làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên. 
 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp. 
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên khi thay đổi vốn của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thay đổi cổ đông/ thành viên là tổ chức vốn đầu tư nước ngoài.
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. 
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với công ty 1 thành viên. 
 • Điều lệ trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân công chứng đối với thành viên mới, cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật. 

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh 

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện qua các bước như sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật 

Doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo nội dung như là:

 • Thay đổi tên công ty: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp 
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: Chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác 
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh 
 • Thay đổi vốn điều lệ: tăng vốn/ giảm vốn, cơ cấu lại vốn góp 
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật 
 • Thay đổi thành viên/ cổ đông của công ty 
 • Thay đổi con dấu công ty 

(Doanh nghiệp có thể tiến hành một hoặc nhiều sự thay đổi trong cùng 1 lần.)

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được doanh nghiệp hoặc tổ chức được doanh nghiệp ủy quyền nộp tới Sở KH&ĐT tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính. 

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh từ Cơ quan đăng ký

Trong quá trình thẩm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ được chấp nhận hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh để doanh nghiệp sửa đổi và bổ sung. 

Bước 4: Thông báo thông tin thay đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia

Sau khi hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần công bố nội dung thay đổi trên cổng thông tin quốc gia theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các công việc sau khi thay đổi liên quan đến dấu công ty. 

Thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có một Sở KH&ĐT. 

Chi phí thay đổi đăng ký kinh doanh 

1. Chi phí phải đóng cho cơ quan nhà nước

Đây là khoản lệ phí bắt buộc mà mọi cá nhân, tổ chức phải đóng khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Khoản lệ phí này được quy định tại Thông tư 215/2016/TT-BTC. Theo đó, lệ phí thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 200.000đ/ lần. Còn lệ phí thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là 100.000đ/hồ sơ. 

2. Chi phí sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của BHB Nam Việt 

Giá cho dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại BHB Nam Việt sẽ được tính toán dựa trên mức độ công việc phải thực hiện. Chúng tôi luôn đề cao yếu tố chất lượng, dịch vụ, giá trị mà khách hàng nhận lại. Cho nên chi phí của Nam Việt là hợp lý với từng mức độ công việc nhưng vẫn đảm bảo khách hàng nhận được sự an tâm và kết quả thích đáng 

thay đổi đăng ký kinh doanh

Các trường hợp không được thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp không được thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong các trường hợp:

 • Bị phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký doanh. nghiệp hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
 • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp.
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an. 

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của BHB Nam Việt

BHB Nam Việt chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Với đội ngũ chuyên viên giỏi, có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, uy tín chúng tôi tự tin sẽ cung cấp cho quý khách hàng một dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Tại đây chúng tôi sẽ hỗ trợ:

 • Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh xuyên suốt, từ khi bắt đầu đến lúc hoàn thiện nhận được giấy phép đăng ký doanh nghiệp mới.
 • Tư vấn về nội dung khách hàng dự định thay đổi và đưa ra ý kiến chuyên môn để hạn chế rủi ro cho khách hàng.
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho nội dung thay đổi.
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và gửi cho khách hàng tham khảo. Hướng dẫn khách hàng ký và đóng dấu. 
 • Theo dõi, bổ sung và sửa đổi hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và chuyển cho khách hàng. 

Quý khách hàng tin tưởng và muốn sử dụng dịch vụ của BHB Nam Việt vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các thông tin dưới đây.

Địa chỉ: 205 Giảng Võ – Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 0946868498 – 0961889219 – 02462936839

Email: congbosanpham@namvietbhb.com

Website: https://namvietbhb.com

Ngày đăng: 29/03/2021 - Cập nhật lúc: 09:09 Sáng, 29/03/2021
đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

Những đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

cong-bo-my-pham-gia-re-co-tot-khong

Có nên vừa đi làm vừa mở công ty riêng?

thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục làm hồ sơ tạm ngừng kinh doanh chi tiết và mới nhất.

namvietbhb
CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT - CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÔNG BỐ THỰC PHẨM - CÔNG BỐ MỸ PHẨM CHUYÊN NGHIỆP
Về nam việt bhb
 • Giới thiệu
 • Công bố Mỹ phẩm
 • Công bố thực phẩm
 • Dịch vụ doanh nghiệp
 • Kế toán thuế
Về nam việt bhb
© 2014 - 2023 Công ty TNHH BHB Nam Việt. All rights reserved | DMCA.com Protection Status