Khi nào cần thay đổi đăng ký kinh doanh?

Khi nào cần thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh? Thủ tục thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào? Bài viết dưới đây BHB Nam Việt sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Khi nào cần thay đổi đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận những nội dung gì ?

– Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp kèm theo thông tin liên hệ mà doanh nghiệp đã đăng ký như số điện thoại, email, website.

– Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số CMND/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

– Vốn điều lệ: Doanh nghiệp lưu ý thông tin cổ đông và ngành nghề kinh doanh không được ghi nhận tại Giấy chứng nhận. Những nội dung này được ghi nhận tại:

  • Thông tin cổ đông sáng lập được ghi nhận tại cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng ký kinh doanh khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 
  • Ngành nghề kinh doanh có thể tra cứu lại trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài.

– Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh:

– Giấy chứng nhận kinh doanh cũ bị mất, rách:

– Thay đổi loại hình kinh doanh công ty;

Xem thêm: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất

Trường hợp làm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

– Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết;

– Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;

– Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết;

– Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;

– Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền.

Khi nào cần thay đổi đăng ký kinh doanh?

– Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi bất kỳ nội dung nào được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như tên công ty, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, thông tin chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên), các thành viên công ty (đối với công ty TNHH 2 thành viên), các cổ đông (đối với công ty Cổ phần).

– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng nội dung không ghi trên giấy chứng nhận như ngành nghề kinh doanh, thông tin đăng ký thuế.

– Thông tin cổ đông sáng lập chỉ thực hiện thông báo thay đổi trong trường hợp: “cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán 1 phần số cổ phần đăng ký mua theo quy định Khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp và bị xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty”.

Thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 

1. Trường hợp thay đổi theo quyết định của doanh nghiệp

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do. 

2. Trường hợp thay đổi theo quyết định của Toà án, Trọng tài

Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực.

Lưu ý: Kèm theo hồ sơ đăng ký phải gồm bản sao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người đề nghị đăng ký thay đổi. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi và nêu rõ lý do.

Với mỗi nhu cầu thay đổi đăng ký doanh nghiệp khác nhau của từng doanh nghiệp mà sẽ cần có tài liệu, hồ sơ chuẩn bị khác nhau. Để được tư vấn cụ thể và miễn phí, liên hệ trực tiếp với BHB Nam Việt để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Ngày đăng: 06/04/2021 - Cập nhật lúc: 03:17 Sáng, 06/04/2021
Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới nhất năm 2021

đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

Những đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

đăng ký kinh doanh spa

Thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh spa mới nhất năm 2021

namvietbhb
CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT - CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÔNG BỐ THỰC PHẨM - CÔNG BỐ MỸ PHẨM CHUYÊN NGHIỆP
Về nam việt bhb
  • Giới thiệu
  • Công bố Mỹ phẩm
  • Công bố thực phẩm
  • Dịch vụ doanh nghiệp
  • Kế toán thuế
Về nam việt bhb
© 2014 - 2023 Công ty TNHH BHB Nam Việt. All rights reserved | DMCA.com Protection Status