Hợp đồng nguyên tắc là gì ? Mẫu hợp đồng nguyên tắc

Hợp đồng nguyên tắc là gì? Mẫu hợp đồng nguyên tắc như thế nào? Nó có những thông tin gì nổi bật? Nếu bạn muốn tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc về hợp đồng nguyên tắc thì hãy tham khảo và tìm hiểu thêm thông tin dưới đây nhé. 

hợp đồng nguyên tắc

Hợp đồng nguyên tắc là gì ?

Hợp đồng nguyên tắc là một loại giấy tờ, biên bản ghi nhận các thỏa thuận chi tiết và cụ thể về nội dung quyền – nghĩa vụ của các bên. Nội dung giao dịch bị phát sinh hoặc những thông tin trong một hợp đồng chính thức nhưng trừ điều khoản về hàng hóa thì sẽ quy định trong phụ lục. 

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa có thời hạn bao lâu ?

Hiện nay, chưa có bất cứ quy định của pháp luật nào về thời hạn hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa. Theo đó, thời gian của hợp đồng sẽ được quyết định theo thỏa thuận cả các bên giao dịch mua bán hàng hóa. 

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mới nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

Số …/HĐNT

Địa danh, ngày … tháng …năm…

Chúng tôi bao gồm:……………………………………………………….

Bên bán (sau đây gọi là bên A):…………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………..

Email (nếu có):……………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………..

Số tài khoản:………………………………………………………………

Người đại diện (công ty/ doanh nghiệp):…………………………………

Chức vụ/ vị trí hiện tại:……………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………

Bên mua (sau đây gọi là bên B):…………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Email (nếu có):…………………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………….

Người đại diện (công ty/ doanh nghiệp):…………………………………..

Chức vụ/ vị trí hiện tại:…………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………

Sau đây chúng tôi đã đưa ra thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc này, với điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1: đối với điều khoản chung

 1. Hai bên có nhu cầu mua – bán về hàng hóa dựa trên quyền và lợi ích của cả hai bên là bên A và bên B.
 2. Sau hợp đồng này được ký kết nếu phát sinh hai bên sẽ đi tới quyết định thỏa thuận khác về mua bán đối với từng lần thực hiện giao dịch. Trong đó, các thông tin về số lượng, khối lượng, chất lượng và giá cả,… sẽ được thỏa thuận chi tiết trong bản hợp đồng mua bán.
 3. Khi có mâu thuẫn phát sinh trong hợp đồng này và hợp đồng mua bán thì sẽ giải quyết theo các điều khoản ghi nhận trong hợp đồng nguyên tắc này.

Điều 2: Về nội dung hàng hóa

 1. Bên bán phải đảm bảo nghĩa vụ cung cấp hàng hóa và sản phẩm đúng về chất lượng, chủng loại, thông tin như trong thỏa thuận và theo quy định pháp luật.
 2. Các thông tin chi tiết về hàng hóa hai bên sẽ nêu rõ trong hợp đồng mua bán.

Điều 3: Đối với giao và nhận hàng

 1. Khi giao nhận hàng hóa bên nhận hàng kiểm tra các thông tin về số lượng hàng hóa, ngoài ra địa điểm giao và nhận hàng, chi phí phát sinh sẽ nêu rõ trong hợp đồng mua bán.
 2. Các giấy tờ khi thực hiện giao dịch hàng hóa cần phải có:

– Hóa đơn bán hàng có xác nhận của hai bên

– Biên bản giao nhận hàng, trong đó ghi nhận rõ các nội dung về số lượng, số khối lượng, kiện hàng, thùng hàng.

Điều 4: Đối với giá cả và các phương thức thanh toán

 1. Hai bên đi đến thống nhất thỏa thuận mức giá bán hàng theo như giá của công ty là:…………………
 2. Đơn giá, thuế VAT và tổng tiền thanh toán của hàng hóa ghi nhận rõ trong Hợp đồng mua bán.
 3. Các phương thức mua bán ghi nhận trong hợp đồng mua bán

Điều 5: Nghĩa vụ của các bên

1.Bên bán

  – Đảm bảo cung cấp các loại hàng hóa sản phẩm về chất lượng sản phẩm, loại hàng và tiêu chuẩn đúng như đã thỏa thuận.

  – Kịp thời cập nhật các thông tin về giá, các loại sản phẩm mới, sản phẩm thay đổi thông tin,…

  – Ngoài ra, cần phải thực hiện đúng và hoàn thành nghĩa vụ ghi trong hợp đồng mua bán

 1. Bên mua

– Đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đúng như thời gian hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Tuân thủ đúng các quy định pháp luật khi thực hiện vận chuyển, di dời hàng hóa.

– Ngoài ra, cần phải thực hiện đúng và hoàn thành nghĩa vụ ghi trong hợp đồng mua bán

Điều 6: Nghĩa vụ về các thông tin cung cấp của hai bên

 1. Các bên cung cấp đầy đủ các thông tin của hai bên về: tên của công ty, doanh nghiệp, số vốn, tài khoản ngân hàng, thông tin của người đại diện thực hiện giao dịch mua bán, giấy phép về đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền.
 2. Các bên cung cấp thông tin trên cam đoan là chính xác và không có sai sót. Theo đó, khi phát sinh về việc thay đổi thông tin thì bên đó phải thực hiện thông báo bên còn lại để điều chỉnh thông tin
 3. Nếu phát sinh thiệt hại do lỗi của một trong các bên thì phải thực hiện bồi thường theo thỏa thuận nhưng đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Điều 7: Bảo hành sản phẩm ( nếu có)

Các phát sinh vấn đề hỏng sản phẩm, hàng hóa do lỗi của bên nhà sản xuất hoặc bên       bán thì phải có trách nhiệm hỗ trợ bảo hành đúng như ghi nhận trên giấy bảo hành.

Điều 8: Cam kết

Trường hợp một trong các bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng thì hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận. Trường hợp không thể thỏa thuận sẽ đưa vụ việc khởi kiện ra tòa ra trực tiếp tòa án quận/ huyện……………….., đồng thời tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Đối với hiệu lực của hợp đồng

 1. Hợp đồng nguyên tắc có giá trị hiệu lực bắt đầu từ ngày…. Tháng….năm….- tức là ngày ký kết hợp đồng. Trường hợp phát sinh thì hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận sau.
 2. Hợp đồng nguyên tắc này sẽ có hiệu lực kéo dài đến…..

  Bản hợp đồng nguyên tắc này được lập làm 4 bản, hai bên mỗi bên sẽ lưu giữ 2     bản và đồng thời có giá trị pháp lý là như nhau.

Bên bán – bên A

( Ký, ghi rõ họ và tên người đại diện, đóng dấu)

Bên mua – bên B

( Ký, ghi rõ họ và tên người đại diện, đóng dấu)

 

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa 

 • Về thông tin cụ thể của bên A và bên B nêu rõ thông tin về địa chỉ, số điện thoại,….
 • Tại Điều 4: ghi rõ giá tiền cần thanh toán theo đơn vị tiền Việt Nam 
 • Tại Điều 8: nơi nộp đơn khởi kiện là tòa án nhân dân quận, huyện nơi bị đơn đặt trụ sở.
 • Tại Điều 9: ngày tháng năm  phải ghi rõ thông tin chi tiết ký hợp đồng và hợp đồng hết hạn vào thời điểm nào? – do hai bên thỏa thuận về thời gian ký hợp đồng, ngày hết hạn của hợp đồng này.

Các thông tin có liên quan đến hợp đồng nguyên tắc 

Những nội dung cơ bản có trong hợp đồng nguyên tắc là?

 • Điều khoản định nghĩa
 • Chủ thể hợp đồng 
 • Đối tượng chính trong hợp đồng 
 • Số lượng và chất lượng 
 • Giá cả, phương thức thanh toán 
 • Quyền và nghĩa vụ các bên liên quan 
 • Trách nghiệm của các bên nếu vi phạm hợp đồng
 • Phương pháp giải quyết tranh chấp 
 • Cam kết chung 

>>> Hợp đồng nguyên tắc phải đảm bảo đầy đủ nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật, không vi phạm các nguyên tắc cấm, không bị vô hiệu, chúng ràng buộc các bên đã ký kết. 

Thời điểm sử dụng hợp đồng nguyên tắc thích hợp nhất.

Hợp đồng nguyên tắc thường được sử dụng khi thỏa thuận chung đã được tìm thấy nhưng hàng hóa/ dịch vụ chưa được xác định, hàng hóa/ dịch vụ không muốn cụ thể hóa hoặc các bên xác định ý định ký kết theo các thỏa thuận đó trong một thời gian nhất định mf không muốn ký nhiều hợp đồng nhỏ. 

Có thực hiện giao kết qua email đối với hợp đồng nguyên tắc hay không?

Hợp đồng nguyên tắc không phải là loại hợp đồng được sử dụng phổ biến trong Bộ luật Dân sự mà nó chỉ đơn thuần là bản hợp đồng dựa trên các quy định của Bộ luật Dân sự. Giao dịch dân sự được lập ở dạng văn bản, hành vi hay lời nói. Giao dịch dân sự được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản. 

Như vậy email là một dạng tin nhắn dữ liệu. Các quy tắc của hợp đồng thử điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị pháp lý như các hợp đồng đã ký kết một cách trực tiếp. 

Trên đây là nội dung về hợp đồng nguyên tắc và mẫu hợp đồng nguyên tắc mới nhất mà BHB Nam Việt cung cấp cho quý khách.  

Cần tư vấn hỗ trợ về hợp đồng nguyên tắc và mẫu hợp đồng nguyên tắc quý khách hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Địa chỉ: 205 Giảng Võ – Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 0946868498 – 0961889219 – 02462936839

Email: congbosanpham@namvietbhb.com

Website: https://namvietbhb.com 

 

Ngày đăng: 13/05/2021 - Cập nhật lúc: 09:58 Sáng, 13/05/2021
một người được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp ở Việt Nam

Một người được thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp ?

thủ tục đăng ký kinh doanh nhà trọ

Thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh nhà trọ

thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Hồ sơ và thủ tục thay đổi giấy phép của hộ kinh doanh cá thể

namvietbhb

CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT - CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÔNG BỐ THỰC PHẨM - CÔNG BỐ MỸ PHẨM CHUYÊN NGHIỆP

Về nam việt bhb
 • Giới thiệu
 • Công bố Mỹ phẩm
 • Công bố thực phẩm
 • Dịch vụ doanh nghiệp
 • Kế toán thuế
Về nam việt bhb

© 2014 - 2024 Công ty TNHH BHB Nam Việt. All rights reserved | DMCA.com Protection Status