Mức phạt nộp chậm tờ khai khai và tiền thuế môn bài , thuế GTGT, TNCN, TNDN

Mức phạt nộp chậm tờ khai khai và tiền thuế môn bài , thuế GTGT, TNCN, TNDN

Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuế môn bài và các mức phạt nộp chậm tiền thuế năm 2014 theo quy định mới nhất của Bộ tài chính:

 

 

 

I. Nộp chậm tờ khai thuế

 Hồ sơ kê khai thuế bao gồmtờ khai thuế môn bài, Tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế TNDN…

Kể từ ngày 1/1/2014 theo điều 9 Thông tư Số 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

 

Mức phạt

Số ngày nộp chậm

Phạt cảnh cáo

(nếu có tình tiết giảm nhẹ)

Từ ngày 01 đến 5 ngày

Phạt tiền 700.000 đồng

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiếu: 400.000

– Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 1.000.000

Từ ngày 01 đến 10 ngày

Phạt tiền 1.400.000 đồng

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiếu: 800.000

– Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 2.000.000

Từ ngày 10 đến 20 ngày

Phạt tiền 2.100.000 đồng

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiếu: 1.200.000

– Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 3.000.000

Từ ngày 20 đến 30 ngày

Phạt tiền 2.800.000 đồng

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiếu: 1.600.000

– Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 4.000.000

Từ ngày 30 đến 40 ngày

Phạt tiền 3.500.000 đồng

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiếu: 2.000.000

– Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 5.000.000

– Từ ngày 40 đến 90 ngày

– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

  

II. Nộp chậm tiền thuế

Theo Công văn Số 8355/BTC-TCT và điều 34 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về các mức phạt nộp chậm tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN, Thuế môn bài cụ thể như sau:

1. Nếu tiền thuế nợ phát sinh từ sau ngày 01/7/2013 trở đi:

a. Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x số ngày

b. Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,07% x (Tổng số ngày chậm nộp – 90).

2. Nếu tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2013 nhưng sau ngày 01/7/2013 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

a. Những khoản phát sinh trước ngày 01/7/2013:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x số ngày

b. Những khoản phát sinh sau ngày 01/7/2013 (Các bạn tính như trên tức là chia là 2 giai đoạn < 90 ngày và > 90 ngày)

* Lưu ý:

Từ ngày 1/1/2015 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế – Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội:

Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Cụ thể: Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015).

– Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

– Đối với các khoản tiền thuế khai thiếu của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu cho toàn bộ thời gian chậm nộp.

– Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế đến ngày người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

– DN tự xác định số tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tỷ lệ phần trăm (%) theo mức quy định.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *