CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tư vấn khách hàng

Những ngành nghề kinh doanh nào yêu cầu chứng chỉ?

Xin cho hỏi khi Đăng ký ngành nghề để kinh doanh, tôi không biết những ngành nghề kinh doanh nào hiện nay yêu cầu phải có chứng chỉ mới được đăng ký. Mong Nam Việt tư vấn gấp gấp giúp tôi?

Trả lời: 

Danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề:

1.      Dịch vụ pháp lý và luật sư

Người đứng đầu tổ chức hoặc thành viên của Công ty luật hợp danh phải có chứng chỉ hành nghề luật sư.

2.      Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ quyền có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

3.      Dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ quyền có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng.

4.      Dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân.

Người đứng đầu cơ sở y tế trong doanh nghiệp có Chứng chỉ hành nghề y tư nhân.

5.      Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân.

Người đứng đầu cơ sở y tế trong doanh nghiệp có Chứng chỉ hành nghề y tư nhân.

6.      Kinh doanh, mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kinh doanh mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

7.      Hành nghề dược

Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề dược phù hợp.

8.      Hành nghề thú y

Người quản lý chuyên môn của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề thú y phù hợp.

9.      Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói hoặc người buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề phù hợp.

10.  Hoạt động xông hơi khử trùng

Người trực tiếp quản lý, điều hành (ít nhất một người trong các vị trí sau: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Kỹ thuật đối với các doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp công ích; Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân) có Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

11.  Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải.

Người quản lý chuyên môn của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện vận tải.

12.  Giám sát thi công xây dựng.

Người quản lý chuyên môn của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp.

13.  Khảo sát xây dựng.

Người quản lý chuyên môn của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng phù hợp.

14.  Thiết kế xây dựng.

Người quản lý chuyên môn của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề thiết kế  xây dựng phù hợp.

15.  Hành nghề kiến trúc sư.

Người quản lý chuyên môn của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư phù hợp.

16.  Dịch vụ môi giới bất động sản.

Có ít nhất một người trong doanh nghiệp có chứng chỉ môi giới bất động sản.

17.  Dịch vụ định giá bất động sản.

Có ít nhất hai người trong doanh nghiệp có chứng chỉ định giá bất động sản.

18.  Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

Có ít nhất hai người trong doanh nghiệp có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người trong doanh nghiệp có chứng chỉ định giá bất động sản.

19.  Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản có chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định (là đấu giá viên).

20.  Dịch vụ làm thủ tục về thuế

Có ít nhất 02 (hai) nhân viên của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế.

21.  Dịch vụ kiểm toán

- Có ít nhất 03 (ba) kiểm toán viên trong doanh nghiệp có Chứng chỉ hành nghề kiểm toán, trong đó ít nhất có một trong những người quản lý doanh nghiệp kiểm toán phải là kiểm toán viên có Chứng chỉ hành nghề.

- Doanh nghiệp kiểm toán không được đăng ký kinh doanh và kinh doanh các ngành, nghề không liên quan với các dịch vụ quy định tại khoản 1, 2 Điều 22 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP.

22.  Dịch vụ kế toán

- Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật với một trong ba hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

- Có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, trong đó Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên.

Tin tức liên quan