CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tin tức

Nâng cao năng lực kiểm nghiệm đối với tuyến địa phương

 

Theo nhiều chuyên gia, kiểm nghiệm thực phẩm là công cụ duy nhất, là bằng chứng khoa học trong việc kiểm soát, quản lý chất lượng về an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm nghiệm thực phẩm phụ thuộc nhiều yếu tố. Ngoài phương pháp thử, trang thiết bị, con người, vấn đề lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản mẫu vô cùng quan trọng và cần thiết.

 

 

Bên cạnh đó, phương pháp lấy mẫu phải đúng, đảm bảo tính đại diện, khách quan. Phương pháp vận chuyển mẫu, bảo quản mẫu phải đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 

Để đáp ứng với vấn đề kiểm nghiệm thực phẩm trong thời kỳ mới, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong cho rằng, cần phải đẩy mạnh đào tạo cán bộ kỹ thuật có chuyên môn sâu, thành thạo trong kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh. Đặc biệt, phải sớm sửa đổi, bổ sung và cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công tác kiểm nghiệm thực phẩm theo hướng hội nhập thế giới.

 

Theo Nghị định 15/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì các sản phẩm thực phẩm của doanh nghiệp hơn 90% là tự công bố. Tuy nhiên, theo ông Phong, tự công bố không có nghĩa là thích công bố như thế nào cũng được, mà các hàm lượng, chỉ tiêu, giới hạn an toàn phải bảo đảm dưới hoặc tối đa bằng mức quy định của Bộ Y tế. Để tự công bố, phải đi kèm một phiếu kiểm nghiệm kết quả sản phẩm.

 

“Từ kết quả tự công bố đó, cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm sẽ tiến hành hậu kiểm, tức là lấy mẫu sản phẩm lưu thông trên thị trường để phân tích xem kết quả, bản công bố đó có bảo đảm đúng quy định, an toàn cho người sử dụng hay không. Việc hậu kiểm này phụ thuộc nhiều vào kết quả của các phương pháp kiểm nghiệm. Nếu kết quả kiểm nghiệm chính xác sẽ giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra quyết định xử lý vi phạm chính xác và ngược lại”, ông Phong nhấn mạnh.

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thông tin, chỉ tính riêng trong năm 2017, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã thực hiện kiểm nghiệm hơn 40 nghìn mẫu các loại và thường số mẫu kiểm nghiệm năm sau cao gấp đôi năm trước; dự kiến năm 2018 sẽ thực hiện khoảng 80 nghìn mẫu kiểm nghiệm.

 

Thống kê cho thấy, hiện nay, 55/63 cơ quan kiểm nghiệm của cả nước được công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn ISO 17025 về thực hiện, thực hành phòng kiểm nghiệm tốt. Bên cạnh đó, cũng chỉ định được các cơ sở của Nhà nước và tư nhân đáp ứng được phòng kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Y tế, những trang thiết bị hiện đại, chính xác vẫn chủ yếu tập trung tại tuyến Trung ương.

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cũng cho rằng, trong thời gian tới, Bộ Y tế cũng như các bộ, ngành liên quan cần tích cực nâng cao năng lực kiểm nghiệm hơn nữa đối với tuyến địa phương. Hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm cần tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị hiện đại, tiên tiến bằng nguồn kinh phí trong nước kết hợp với kêu gọi đầu tư nước ngoài để tiến tới hoàn thiện hệ thống kiểm nghiệm từ trung ương đến địa phương…

 

- TT - 

 

CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Dịch vụ công bố thực phẩmcông bố mỹ phẩm uy tín, chất lượng

 Hotline: 0961 889 219 / Email: congbosanpham@namvietbhb.com

Tin tức liên quan