CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tư vấn khách hàng

Mức thuế môn bài hiện nay

Mức thuế môn bài hiện nay đối với doanh nghiệp là bao nhiêu?

Trả lời:

Mức thuế môn bài

BẬC THUẾ MÔN BÀI

VỐN ĐĂNG KÝ

MỨC THUẾ MÔN BÀI

Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

Tin tức liên quan