CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tin tức

Công ty CP US Pharm bị thu hồi hiệu lực giấy XNCB hàng loạt sản phẩm vì CFS

 

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành Quyết định số 1296/QĐ-ATTP ngày 18/12/2018 về việc thu hồi Thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố an toàn thực phẩm của Công ty cổ phần US Pharm.

 

Căn cứ kết quả xác minh trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Government of Canada về Giấy chứng nhận lưu hành tự do trong hồ sơ công bố sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đã ra Quyết định số 1296/QĐ-ATTP, thu hồi Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP đối với nhiều sản phẩm của Công ty CP US Pharm.

 

Cùng với việc ra quyết định thu hồi giấy xác nhận công bố đối với những sản phẩm trên. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty cổ phần US Pharm có trách nhiệm thu hồi và dừng lưu thông các sản phẩm này trước ngày 30/12/2018.

 

 

 

 

Danh sách các sản phẩm bị thu hồi

 

Một số sản phẩm của Công ty cổ phần US Pharm bị thu hồi:

 

TPBVSK Central Premium.

 

TPBVSK Viên Nang mềm Kid DHA.

 

TPBVSK Viên nang mềm CAOPLUS (Liquid calcium softgel)

 

TPBVSK Viên nén Gous F.

 

- VFA - 

 

CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Dịch vụ công bố thực phẩmcông bố mỹ phẩm uy tín, chất lượng

 Hotline: 0961 889 219 / Email: congbosanpham@namvietbhb.com

Tin tức liên quan