Công ty TNHH BHB Nam Việt

Công bố mỹ phẩm

công bố mỹ phẩm trong nước

công bố mỹ phẩm nhập khẩu

hồ sơ công bố mỹ phẩm

  • Dịch vụ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

    Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước là gì? Mỹ phẩm trong nước là sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại Việt Nam và lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc được xuất đi các nước khác

    Đọc tiếp
  • Công bố lưu hành mỹ phẩm là gì?

    Công bố mỹ phẩm là gì? Công bố mỹ phẩm hay còn gọi là Công bố lưu hành mỹ phẩm, căn cứ vào hiệu định hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm quy định chi tiết các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu sả xuất trong nước trước khi…

    Đọc tiếp