Công Bố Mỹ phẩm và những điều cần biết

Khi bạn kinh doanh mỹ phẩm, phải nắm chắc những điều luật, thủ tục và quy định của nhà nước xung quanh các sản phẩm của mìnhCác sản phẩm mỹ phẩm nước ngoài muốn được lưu hành tại thị trường Việt Nam đều cần phải làm thủ tục công bố mỹ phẩm tại Bộ Y tế. Công bố sản phẩm mỹ phẩm là quy định mà Bộ Y tế ban hành nhằm mục đích quản lý các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu. Các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu đều phải nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm bao gồm các giấy tờ của sản phẩm mỹ phẩm tại nước sản xuất lên Bộ Y tế. Hồ sơ công bố của sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu phải đáp ứng được các quy định về mỹ phẩm của Việt Nam.

Dưới đây là tổng hợp những câu hỏi của khách hàng và phần trả lời của Nam Việt BHB về thủ tục công bố mỹ phẩm. Dù bạn bán 1 thỏi son nhập khẩu hay là 1 nhà nhập khẩu mỹ phẩm lớn, bạn cũng nên đọc.