Khi nào cần thay đổi đăng ký kinh doanh

Khi nào cần thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh? Thủ tục thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào? Đây là câu hỏi mà BHB Nam Việt nhận được rất nhiều từ Quý khách hàng. Để giải đáp những câu hỏi này thì Nam Việt xin được gửi tới bài viết này mong rằng sẽ đem tới những thông tin hữu ích về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Khi nào cần thay đổi đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận những nội dung gì ?

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp 
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp kèm theo thông tin liên hệ mà doanh nghiệp đã đăng ký như số điện thoại, email, website.
 • Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số CMND/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
 • Vốn điều lệ: Doanh nghiệp lưu ý thông tin cổ đông và ngành nghề kinh doanh không được ghi nhận tại Giấy chứng nhận. Những nội dung này được ghi nhận tại
 • Thông tin cổ đông sáng lập được ghi nhận tại cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng ký kinh doanh khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 
 • Ngành nghề kinh doanh có thể tra cứu lại trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Xem thêm: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất năm 2021

Khi nào cần thay đổi đăng ký kinh doanh 

 • Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi bất kỳ nội dung nào được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như tên công ty, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, thông tin chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên), các thành viên công ty (đối với công ty TNHH 2 thành viên), các cổ đông (đối với công ty Cổ phần).
 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng nội dung không ghi trên giấy chứng nhận như ngành nghề kinh doanh, thông tin đăng ký thuế
 • Thông tin cổ đông sáng lập chỉ thực hiện thông báo thay đổi trong trường hợp: “cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán 1 phần số cổ phần đăng ký mua theo quy định Khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp và bị xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty”.

Quy trình thay đổi đăng ký kinh doanh 

 • Người đại diện của doanh nghiệp theo pháp luật chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở. 
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, yêu cầu sửa đổi và bổ sung (nếu có)
 • Mang theo Giấy biên nhận hồ sơ, Thông báo hồ sơ hợp lệ để nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi nộp hồ sơ đồng thời thực hiện nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp để được nhận kết quả đăng ký kinh doanh. 

Với mỗi nhu cầu thay đổi đăng ký doanh nghiệp khác nhau của từng doanh nghiệp mà sẽ cần có tài liệu, hồ sơ chuẩn bị khác nhau. Để được tư vấn cụ thể và miễn phí, liên hệ trực tiếp với BHB Nam Việt để được giải đáp và tư vấn miễn phí.