Dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Một doanh nghiệp muốn thành công ngoài sự nhạy bén trên thương trường còn phải cần sự ổn định trong nội bộ. Hãy thay đổi đăng ký kinh doanh khi bạn thấy cơ hội kinh doanh đang đến hoặc cần sự thống nhất trong đường lối hoạt động của doanh nghiệp. Nền kinh tế luôn vận động không ngừng và khi bạn đứng yên tức là bạn đang thụt lùi.

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ

NỘI DUNG

THỜI GIAN

CHI PHÍ

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thường

+ Soạn thảo và in ấn hồ sơ theo yêu cầu của doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật

+ Nộp hồ sơ và lấy giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. (Sao y kèm theo 1 bản)

+ Đóng quyển điều lệ mới sau khi thay đổi

+ Soạn thảo hồ sơ thuế nếu thay đổi ĐKDN cần thông báo lên Thuế

+ Tư vấn các thủ tục liên quan trong quá trình doanh nghiệp hoạt động

+ Gửi mail tới KH các văn bản pháp luật mới thay đổi liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

5 – 7

Ngày làm việc

1.500.000 VNĐ

( Chưa bao gồm tiền khắc dấu trong TH việc thay đổi nôi dung ĐKDN liên quan đến việc đổi dấu)

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhanh

Toàn bộ nội dung dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp thường và rút ngắn thời gian thực hiện

1 – 2

Ngày làm việc

3.500.000 VNĐ

( Chưa bao gồm tiền khắc dấu trong TH việc thay đổi nôi dung ĐKDN liên quan đến việc đổi dấu)

Hãy liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để được tư vấn và hưởng ưu đãi đặc biệt cụ thể cho trường hợp của bạn !

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *