Công ty TNHH BHB Nam Việt

Tin tức

THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Như bài viết trước Nam Việt đã giới thiệu Nghị định sửa đổi của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP đã ra bản dự thảo cuối cùng và đang trình Chính phủ xem xét, ban hành. Điểm sửa đổi đầu tiên là trong nghị định này là doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm của mình, thay vì gửi bản hồ sơ công bố này tới các cơ quan nhà nước để xác nhận. Dưới đây Nam Việt xin hướng dẫn Doanh nghiệp thủ tục tự công bố sản phẩm theo Nghị định này: 

 

I - Các sản phẩm thuộc đối tượng tự công bố sản phẩm


1. Các sản phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn trừ các sản phẩm quy định tại Khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này thì tổ chức, cá nhân thực hiện tự công bố sản phẩm. 

 

2. Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) sản xuất, nhập khẩu để phục vụ cho việc sản xuất của tổ chức, cá nhân được miễn tự công bố sản phẩm.


II - Hồ sơ, trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm


1. Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:


a) Bản tự công bố an toàn sản phẩm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này;

 

b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế.


2. Trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm


a) Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định;


b) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ tại đơn vị và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận;


c) Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của sản phẩm đó.


3. Hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt.


4. Các tài liệu nộp kèm hồ sơ phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp.

 

Ghi chú:

* Điều 6. Các sản phẩm thuộc đối tượng phải đăng ký bản công bố sản phẩm

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
2. Thực phẩm dinh dưỡng y học.
3. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. 

 

* Mẫu số 01:

 

 

 

Hy vọng bài viết trên của Nam Việt có thể giúp đỡ Doanh nghiệp trong quá trình tự công bố sản phẩm của mình.

 

CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Dịch vụ công bố thực phẩmcông bố mỹ phẩm uy tín, chất lượng

 Hotline: 0961 889 219 / Email: congbosanpham@namvietbhb.com

 

Tin tức liên quan