CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Công bố mỹ phẩm

Thay đổi mẫu phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm từ năm 2020

 

Từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 Thông tư 32/2019/TT-BYT: Thông tư về việc Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm có hiệu lực thi hành.

 

Điều 2 của Thông tư có quy định về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 01-MP (Mẫu phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

 

Qúy khách hàng có thể tham khảo Mẫu phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm mới có hiệu lực từ ngày 01/02/2020 tại đây.

 

 

 

CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT 

Dịch vụ công bố thực phẩmcông bố mỹ phẩm uy tín, chất lượng

 Hotline: 0961 889 219 / Email: congbosanpham@namvietbhb.com

Tin tức liên quan