CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tin tức

Sau khi có đăng ký kinh doanh, cần làm gì?

Sau khi cầm trên tay tờ đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch Đầu tư cấp, cùng với con dấu bạn đã chính thức sở hữu 1 doanh nghiệp. Hãy lưu ý những điểm sau và tham khảo thêm các thủ tục liên quan tới Thuế ban đầu của doanh nghiệp để bạn có thể khởi đầu con đường kinh doanh một cách thuận lợi và may mắn.

1. Ngành nghề kinh doanh

 - Doanh nghiệp chỉ kinh doanh ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

 - Đối với ngành, nghề kinh doanh phải có giấy phép kinh doanh, thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đó, kể từ khi được cấp giấy phép kinh doanh.

 - Đối với ngành, nghề kinh doanh phải có điều kiện kinh doanh không cần giấy phép, thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đó, kể từ khi có đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định và thực hiện đúng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

 

2. Công bố nội dung Đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp về các nội dung chủ yếu theo quy định tại điều 21- luật doanh nghiệp.

 

 3. Quyền sở hữu, sử dụng trụ sở chính của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có giá trị xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp.Doanh nghiệp có trách nhiệm treo biển tên Công ty tại trụ sở công ty

 

 4. Lập sổ đăng ký thành viên/Cổ đông

Ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các công ty có trách nhiệm lập sổ đăng ký thành viên (đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên), sổ đăng ký cổ đông (đối với công ty cổ phần) theo quy định tại điều 28, điều 60 – luật doanh nghiệp và thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký thành viên/cổ đông cần đủ các nội dung bao gồm thông tin thành viên/cổ đông, số vốn, thời điểm và thời hạn góp vốn…

 

 

 

Tin tức liên quan