CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tư vấn khách hàng

Những thay đổi về con dấu của Luật Doanh nghiệp năm 2014?

Sau khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, rất nhiều những thay đổi liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh. Thay đổi được cho là ảnh hưởng nhất chính là vấn đề con dấu. Cùng điểm qua một vài những câu hỏi liên quan đến con dấu mà Khách hàng gửi đến trong thời gian qua.

 

1. Doanh nghiệp có còn cần con dấu?

Quốc hội đã thông qua việc bỏ con dấu doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp năm 2014 vẫn có điểm quy định về con dấu doanh nghiệp. Và hiện tại các doanh nghiệp vẫn sử dụng con dấu như một thứ không thể thiếu khi làm việc với đối tác, cơ quan nhà nước, ngân hàng…Và có lẽ việc bỏ con dấu sẽ còn rất lâu nữa

2. Cơ quan nào quản lý con dấu?

Trước khi Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, con dấu vẫn thuộc quyền quản lý của cơ quan Công an. Tuy nhiên, từ tháng 07/2015, mẫu con dấu sẽ do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư quản lý. Sau khi khắc xong con dấu của công ty. Công ty có trách nhiệm công bố mẫu dấu tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp và đăng trên Cổng thông tin dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp để ngân hàng và các cơ quan nhà nước khác biết và so sánh khi làm việc với doanh nghiệp

3. Doanh nghiệp có được tự quyết định hình thức con dấu?

Có. Doanh nghiệp được quyền quyết định hình thức con dấu nhưng phải đảm bảo đủ các nội dung sau:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được đăng ký 1 hình thức con dấu duy nhất

4. Doanh nghiệp có được quyền làm nhiều con dấu?

Có. Tuy nhiên, tất cả con dấu đều phải giống nhau và có hình thức như đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh

Tin tức liên quan