CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tư vấn khách hàng

Nhà chung cư có được đặt làm trụ sở công ty?

Xin Nam Việt tư vấn giúp tôi về việc đặt trụ sở công ty tại chung cư hiện nay tôi đang sinh sống có được pháp luật cho phép không?

Trả lời:

Theo Thông tư số 2544/BXD-QLN của Bộ Xây dựng gửi các UBND tỉnh, thành phố có ghi "Hiện nay, một số căn hộ nhà chung cư được chủ sở hữu chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở sang làm văn phòng, cơ sở sản xuất, kinh doanh là trái với mục đích sử dụng, không đảm bảo an toàn. Pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư không cho phép chủ sở hữu nhà ở sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần sở hữu riêng trái mục đích quy định. Ngoài ra, việc sử dụng văn phòng, cơ sở sản xuất, kinh doanh xen lẫn với nhà ở gây xáo trộn, mất trật tự và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân sống ở các nhà chung cư. Chính quyền địa phương là nơi đã cho phép các chủ đầu tư phát triển nhà chung cư cần kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án, các hộ dân sống trong nhà chung cư làm tốt công tác quản lý sử dụng nhà chung cư, đảm bảo quyền lợi của cả chủ đầu tư và các hộ dân. Trường hợp nhà nhiều tầng có mục đích sử dụng hỗn hợp mà có thể tách riêng các văn phòng với khu ở thì cần bố trí và quản lý các văn phòng như đối với công trình kinh doanh, dịch vụ. Trường hợp văn phòng không đảm bảo điều kiện làm việc theo Quy chuẩn xây dựng và Tiêu chuẩn quy định thì phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời." 

Chính vì thế, hiện tại các Sở Kế hoạch Đầu tư các tỉnh, thành phố sẽ không cấp phép cho các doanh nghiệp mới thành lập nếu địa chỉ trụ sở chính đặt tại chung cư hoặc nhà tập thể (trừ trường hợp tòa nhà đó có khu văn phòng tách biệt và doanh nghiệp phải có giấy tờ chứng minh địa chỉ trụ sở của mình nằm trong khu văn phòng đó)

Tin tức liên quan