CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tin tức

Nghị định 15/2018/NĐ-CP - THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã chính thức được ban hành và có hiệu lực từ ngày 2/2/2018. Điểm sửa đổi đầu tiên trong nghị định này là doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm của mình, thay vì gửi bản hồ sơ công bố này tới các cơ quan nhà nước để xác nhận. Dưới đây Nam Việt xin hướng dẫn Doanh nghiệp thủ tục tự công bố sản phẩm theo Nghị định này: 

 

I - Các sản phẩm thuộc đối tượng tự công bố sản phẩm


1. Các sản phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn trừ các sản phẩm quy định tại Khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này thì tổ chức, cá nhân thực hiện tự công bố sản phẩm. 

 

2. Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) sản xuất, nhập khẩu để phục vụ cho việc sản xuất của tổ chức, cá nhân được miễn tự công bố sản phẩm.


II - Hồ sơ, trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm


1. Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:


a) Bản tự công bố an toàn sản phẩm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này;

 

b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế.


2. Trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm


a) Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định;


b) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ tại đơn vị và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận;


c) Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của sản phẩm đó.


3. Hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt.


4. Các tài liệu nộp kèm hồ sơ phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp.

 

Ghi chú:

* Điều 6. Các sản phẩm thuộc đối tượng phải đăng ký bản công bố sản phẩm

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
2. Thực phẩm dinh dưỡng y học.
3. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. 

 

* Mẫu số 01:

 

 

Hy vọng bài viết trên của Nam Việt có thể giúp đỡ Doanh nghiệp trong quá trình tự công bố sản phẩm của mình.

 

Doanh nghiệp có thể Download đầy đủ nghị định 15/2018/NĐ-CP tại đây:

File đính kèm

Tin tức liên quan