CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Công bố thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP - Thông báo về việc ban hành nghị định hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

 

Doanh nghiệp có thể Download đầy đủ nghị định 15/2018/NĐ-CP tại đây:

 

 

 

 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

 

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP sẽ thay đổi cơ bản phương thức quản lý như đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, biểu mẫu, phương thức công bố, đăng ký

 

Cụ thể: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới sẽ đăng ký bản công bố tại Cục An toàn thực phẩm

 

Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi: Đăng ký bản công bố tại Sở Y tế địa phương

 

Các sản phẩm còn lại: Doanh nghiệp tự công bố theo hướng dẫn tại Nghị định.

 

 

CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Dịch vụ công bố thực phẩmcông bố mỹ phẩm uy tín, chất lượng

 Hotline: 0961 889 219 / Email: congbosanpham@namvietbhb.com

Tin tức liên quan