CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tin tức

Light Food và Vinanusoy bị thu hồi hàng loạt sản phẩm

Gần 40 sản phẩm thực phẩm của hai công ty, Công ty cổ phần thực phẩm Light Food và Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy bị thanh tra Bộ Y tế ra quyết định thu hồi do có vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm.

Ngày 12/6, Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định thu hồi 12 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Light Food do có vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm.

 

 

Các thực phẩm vi phạm gồm thực phẩm bổ sung (TPBS) Biolac pedia, Biolac IQ Grow 1, Biolac infant, Biolac mama, Biolac gold...

Một trong các loại sữa bị thu hồi

 

Đồng thời, Thanh tra Bộ cũng ra quyết định thu hồi 23 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy (Công ty Vinanusoy) sản xuất, lưu hành do có vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm.

Sản phẩm vi phạm là TPBS Mooncare pedia; TPBS Mooncare IQ Grow, Mooncare infant formula, Maxsure số 1, Maxsure số 2; TPBS Maxsure số 3...

Một trong các loại sữa bị thu hồi

 

Đối với những sản phẩm có vi phạm về nhãn nêu trên, sau khi thu hồi sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo nhãn phù hợp với nhãn công bố được tiếp tục lưu hành sau khi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm.

 

 

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu hai doanh nghiệp nêu trên chịu trách nhiệm tự tổ chức thu hồi và xử lý sản phẩm vi phạm nêu dưới sự giám sát của Đoàn kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Sau khi kết thúc việc thu hồi và xử lý sản phẩm trên, hai doanh nghiệp phải báo cáo với Thanh tra Bộ Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về kết quả thu hồi và xử lý sau thu hồi.

 

 

Những sản phẩm, lô sản phẩm do 2 doanh nghiệp sản xuất sau ngày ban hành quyết định này nếu đã được công bố theo đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn và các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm, công ty được phép lưu hành bình thường theo quy định của pháp luật.

- TT - 

 

CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Dịch vụ công bố thực phẩmcông bố mỹ phẩm uy tín, chất lượng

 Hotline: 0961 889 219 / Email: congbosanpham@namvietbhb.com

 

 

 

Tin tức liên quan