CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tin tức

Hà Nội 'siết chặt' quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản 9793/VP-KGVX, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý thực phẩm chức năng.

 

 

 

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành: Công thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế theo quy định, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Y tế kết quả thực hiện.

 

Công văn nêu rõ, UBND Thành phố nhận được Công văn số 7234/BYT-ATTP ngày 04/10/2016 của Bộ Y tế yêu cầu UBND Thành phố chỉ đạo Sở Y tế, UBND quận, huyện và các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng về các nội dung như: xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, ghi nhãn, kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm thực phẩm, cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Kiểm tra, giám sát việc quảng cáo thực phẩm chức năng trên địa bàn, giám sát chặt chẽ việc tổ chức hội thảo giới thiệu thực phẩm chức năng theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm việc lợi dụng hội thảo giới thiệu sản phẩm để khám chữa bệnh tư vấn trái phép, bán và giới thiệu thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh.

 

Phổ biến, hướng dẫn người dân chỉ mua các sản phẩm thực phẩm chức năng khi thực sự có nhu cầu và dùng đúng hướng dẫn sử dụng. Không sử dụng sản phẩm theo cách truyền miệng khi không hiểu rõ về sản phẩm.

 

Công khai tên cơ sở vi phạm, nội dung vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

 

- TT - 

Tin tức liên quan