CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ xin cấp lại hồ sơ doanh nghiệp đã mất

Chuyển trụ sở, gặp khách hàng, làm việc với ngân hàng, sơ suất trong quá trình lưu giữ…là những nguyên nhân dẫn đến bạn thất lạc các giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp. Hãy liên hệ với Nam Việt khi bạn mong muốn doanh nghiệp của bạn hoạt động bình thường trở lại một cách nhanh nhất.

Bảng giá dịch vụ xin cấp lại giấy tờ mất

 

DỊCH VỤ XIN CẤP LẠI GIẤY TỜ ĐÃ MẤT

DỊCH VỤ

NỘI DUNG

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CHI PHÍ

THỰC HIỆN

Mất Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Soạn thảo và in ấn hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Doanh nghiệp phải tự xin giấy xác nhận của công an phường về việc mất giấy chứng nhận doanh nghiệp)

+ Nộp hồ sơ và lấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội

5 – 7

Ngày làm việc

1.500.000 VNĐ

Mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

+ Soạn thảo và in ấn hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

+ Nộp hồ sơ tại Công an Hà Nội

+ Nộp phạt vi phạm hành chính tại Kho bạc Nhà Nước

+ Cùng chủ doanh nghiệp lấy giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới tại Công an Hà Nội

5 – 7

Ngày làm việc

3.000.000 VNĐ

Mất con dấu

+ Soạn hồ sơ và in ấn hồ sơ xin cấp con dấu (Doanh nghiệp phải tự xin giấy xác nhận của công an Phường về việc mất con dấu)

+ Cùng chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Công an Hà Nội

+ Nộp phạt vi phạm hành chính tại Kho bạc Nhà nước

+ Khắc dấu pháp nhân mới

+ Cùng chủ doanh nghiệp lấy con dấu mới tại Công an Hà Nội

25 – 30

Ngày làm việc

30.000.000 VNĐ

 

Hãy liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để được tư vấn và hưởng ưu đãi đặc biệt cụ thể cho trường hợp của bạn !

Mr. Nam: 0943.96.88.48

Tin tức liên quan