CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tin tức

Danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe

 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trong năm 2018-2019 Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với các đơn vị tiến hành đánh giá, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn các tỉnh/thành phố cả nước, cụ thể theo danh sách đính kèm như sau:

 

Tải danh sách đính kèm tại đây

- Theo VFA -

 

CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT 

Dịch vụ công bố thực phẩmcông bố mỹ phẩm uy tín, chất lượng

 Hotline: 0961 889 219 / Email: congbosanpham@namvietbhb.com

 

Tin tức liên quan