CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Văn bản pháp luật

Có phải tăng vốn điều lệ theo Luật Bất động sản năm 2014?

Theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 quy định về Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản thì “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản thì phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng”

Như vậy, theo Luật Kinh doanh bất động sản mới này, thì điều kiện về vốn pháp định đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã tăng từ 6 tỷ đồng lên là 20 tỷ đồng.

Dưới đây là một số câu hỏi của các khách hàng liên quan đến Luật Bất Động Sản 2014

Câu hỏi 1: Đối với các doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản thì có phải tăng vốn để đáp ứng điều kiên 20 tỷ vốn pháp định hay không?

Trả lời: Theo Điều 80: Điều khoản chuyển tiếp thì Các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản chưa đáp ứng đủ điều kiện mức vốn pháp định 20 tỷ thì phải có trách nhiệm tăng vốn trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Luật Bất động sản 2014 có hiệu lực (Tức là hạn chậm nhất để tăng vốn là ngày 01/07/2016)

Câu hỏi 2: Các doanh nghiệp muốn đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản có phải chứng minh tài sản trên 20 tỷ (đối với doanh nghiệp mới thành lập) và góp thêm 14 tỷ (đối với doanh nghiệp đã có ngành nghề bất động sản)

Trả lời: Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, các doanh nghiệp muốn đăng ký ngành nghề bất động sản chỉ cần tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ. Vốn điều lệ là nguồn vốn đăng ký để dùng trong quá trình hoạt động nên hiện nay chưa có quy định về việc phải chứng minh nguồn vốn.

Tin tức liên quan