CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tin tức

6 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm Tết

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Ban Chỉ đạo liên ngành T.Ư về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân năm 2017.

 

Theo nội dung Kế hoạch, Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm phân công các đơn vị chức năng thuộc các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các ngành thành viên Ban chỉ đạo tham gia 06 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố (các Bộ chủ quản của đơn vị Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra ban hành quyết định kiểm tra), bao gồm:

 

Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành

để tăng cường quản lý trong dịp Tết Nguyên Đán và lễ hội Xuân 2017

 

Đoàn số 1: Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chủ trì, thành viên Đoàn gồm: Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Cục Thú y, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Địa bàn kiểm tra gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh.

 

Đoàn số 2: Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) chủ trì, thành viên Đoàn gồm: Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Cục Bảo vệ thực vật, Viện Y tế công cộng TP. HCM, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Bộ Khoa học và Công nghệ), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Địa bàn kiểm tra gồm các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước.

 

Đoàn số 3: Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương) chủ trì, thành viên Đoàn gồm: Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – C49 (Bộ Công an), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Pastuer Nha Trang, Cục Bảo vệ thực vật. Địa bàn kiểm tra gồm các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Ninh Thuận.

 

Đoàn số 4: Thanh tra Bộ Y tế chủ trì, thành viên Đoàn gồm: Thanh tra Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường- C49 (Bộ Công an), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Địa bàn kiểm tra gồm các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Tuyên Quang.

 

Đoàn số 5: Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì, thành viên Đoàn gồm: Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản & thủy sản và đơn vị kiểm nghiệm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Công thương), Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Bộ Khoa học công nghệ), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Địa bàn kiểm tra gồm các tỉnh, thành phố: An Giang, Đồng Tháp.

 

Đoàn số 6: Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thành viên Đoàn gồm: Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú Y và đơn vị kiểm nghiệm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường- C49 (Bộ Công an), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Địa bàn thanh tra, kiểm tra gồm các tỉnh, thành phố: Gia Lai, KonTum.

 

Bên cạnh đó, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế tham mưu cho UBND/Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân năm 2017.

 

Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ở các cấp có sự tham gia của các đơn vị chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Đồng thời phối hợp với các Đoàn thanh tra liên ngành của Trung ương tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo kế hoạch cụ thể của các đoàn Trung ương.

 

UBND/Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương và UBND các cấp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2017, tăng cường tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, bố trí kinh phí cho các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2017.

 

- TT - 

Tin tức liên quan